Kiểm tra an toàn máy làm đất

Liên hệ


  

Nội dung chi tiết:

A. Tổng quan về Máy làm đất.

                     Công nghiệp chế tạo máy nói chung, máy làm đất nói riêng là nền công nghiệp còn non trẻ và quá trình phát triển của nó đồng hành với quá trình phát triển của các ngành khoa học và công nghiệp của loài người.

Bức tranh tổng thể của ngành chế tạo máy làm đất có thể chia thành các giai đoạn chính:

1, Giai đoạn 1: Thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII

                       Xuất hiện những phương tiện cơ giới và cơ giới hoá đầu tiên dùng trong khâu làm đất, động lực dùng trên các phương tiện cơ giới lúc đó chủ yếu là sức người, sức ngựa và bước đầu dùng động cơ hơi nước. Loài người đã chế tạo và sử dụng máy xúc một gầu q = 0,75 m3 đầu tiên.

2, Giai đoạn 2: Thế kỷ XIX đến năm 1910

                       Trong giai đoạn này cùng với sự phát triển các công trình xây dựng lớn, nhất là công trình xây dựng giao thông, giao thông đường sắt, xuất hiện máy xúc một gầu quay toàn vòng 360 đọ – chạy trên ray, cùng các loại máy làm đất khác.

3, Giai đoạn 3: Từ sau năm 1910

                       Khâu làm đất trong công tác xây dựng đã được tiến hành cơ giới hoá ở mức độ ngày càng cao do xuất hiện nhiều loại máy làm đất như: máy xúc đất quay toàn vòng 360 độ, di chuyển bằng bánh lốp, bánh xích kể cả máy xúc di chuyển bằng thiết bị tự bước. Đồng thời để đáp ứng khối lượng công tác đất ngày càng lớn trong xây dựng cơ bản. Nền công nghiệp đã chế tạo nhiều loại máy làm đất có chức năng, công dụng, kết cấu khác nhau.( theo http://ketcau.wikia.com )

A. Kiểm tra an toàn máy làm đất.

 

Tại sao là kiểm tra an toàn chứ không phải là kiểm định an toàn?

Kiểm định an toàn: Theo Tiêu chuẩn 4244-2005, định nghĩa của kiểm định là: Việc kiểm tra, thử nghệm, phân tích của cơ quan kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm nghặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại các tiêu chuẩn, quy phạm nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Kiểm tra an toàn: Kiểm tra, phân tích của cơ quan kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của thiết bị trong quá trình làm việc.( ở đây không có thử nghiệm).

Kiểm tra an toàn máy làm đất bao gồm:

- Máy xúc.

- Máy san.

- Máy cạp.

- Máy ủi.

Để lại lời nhắn
Họ tên
Email
Nội dung
 

Sản phẩm liên quan